O SORUDEO

 

 

O SORUDEO


 

 

Fundacja SORUDEO AFRICA, z siedzibą w Katowicach, jest owocem wieloletniego zaangażowania w zakresie działań pomocowych i rozwojowych przez osoby tworzące zespół Fundacji.

 

Fundatorami są Krzysztof Błażyca, dziennikarz, fotoreporter, oraz Rafał Przybysz, prawnik. SORUDEO AFRICA posiada "siostrzaną" organizację SORUDEO UGANDA (www.sorudeo.org.ug), prowadzoną przez Davida Okullu, na codzień proboszcza parafii Niepokalanego Serca Maryi w Pabo w Ugandzie.

 

Naszą aktywność koncentrujemy w szczególności na poprawie jakości życia ubogich społeczności na obszarach wiejskich. Poprzez SORUDEO budujemy studnie głębinowe, pomagamy w dostępie do edukacji dzieci, promocji higieny i ochrony zdrowia, akywizacji zawodowej kobiet, szkoleń lokalnych grup farmerskich.

 

Fundacja SORUDEO AFRICA jest bezpośrednią kontynuacja projektów realizowanych w latach 2014 - 2019 -  wówczas poprzez Fundację Razem dla Afryki, współzałożoną i prowadzoną, przez Krzysztofa Błażycę, obecnie prezesa Fundacji SORUDEO AFRICA.

 

Projekty zrealizowane w latach 2014 -2019 to m.in. wsparcie budowy szkoły podstawowej we wsi Uduophori, w stanie Delta na południu Nigerii, wsparcie budowy przychodni na terenie Uduophori w stanie Delta na południu Nigerii, wsparcie budowy szkolnej stołówki przy misji franciszkańskiej w miejscowości Matugga w Ugandzie, organizacja na terenie Polski kampanii wsparcia budowy schroniska dla ofiar handlu ludźmi w Kenii (dla organizacji HAART KENYA www.haartkenya.org), wsparcie projektu edukacyjno aktywizacyjnego zawodowo dla kobiet SEWING TOGETHER oraz zaangażowane na północy Ugandy w rejonie Aczoli, gdzie od 2016, działamy w kooperacji z lokalną SORUDEO Uganda.

 

W rejonie, przez ponad dwie dekady doświadczonym brutalną rebelią LRA, panuje wysoki poziom analfabetyzmu, głębokie ubóstwo, drastyczne warunki sanitarne, oraz utrudniony dostęp do wody. Około 85% rodzin z trudem usiłuje zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe.

 

Działania fundacji SORUDEO AFRICA na północy Ugandy to budowa studni głębinowych, wsparcie lokalnych inicjatyw farmerskich, wsparcie edukacji oraz pomoc doraźna dla lokalnej społeczności.

 

W ramach SORUDEO powstało dotychczas kilkanaście studni głębinowych w dystryktach Kitgum, Agago, Amuru, w tym siedem poprzez pomoc z Polski moderowaną przez obecny zarząd Fundacji SORUDEO AFRICA. Studnie powstały we wsiach: Latodore, Opok, Ryemakilyok, Apaa, Nimaro, Abye, Reymakilyok. Obecnie trwają prace nad budową studni w Opwony Pabala, a następnie: Laditoywee, Bongo pii, Lakonge.

 

Projekt budowy studni pozostaje priorytetowych dla Fundacji SORUDEO AFRICA. Dla projektu staramy się o Partnerstwo instytucji biznesowych, pozarządowych oraz osób prywatnych.

 

Aktualnie Fundacja SORUDEO AFRICA rozpoczyna również projekt odbudowy szkoły podstawowej w miejscowości Pabo, dystrykt Amuru na północy Ugandy.

 

Fundacja SORUDEO Africa kontynuuje również program wsparcia edukacyjnego i rozwojowego dzieci w Tanzanii w ramach projektu "Weż mnie pod szktydła". Projekt został zainicjowany pierwotnie przez fundację AfricaMed, która przekazała projekt do kontynuacji Fundacji SORUDEO AFRICA. Koorodynatorem projektu jest lekarz, Joanna Janisz Hezron, wcześniej wiceprezes Fundacji Africa Med.      

  

Fundacja SORUDEO AFRICA jest organizacją pomocową, nie prowadzącą działalności gospodarczej.

 

Naszym mottem są słowa kard. Charlesa Lavigerie, założyciela Ojców Białych i Sióstr Białych: Pokochajcie Afrykę, oraz tradycyjne przysłowie Aczoli: Gipoko pyer ngwen, czyli: przyjaciele dzielą się białą mrówką (znaczenie: ważne są małe gesty dobroci).

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do współnych działań pomocowych. Nawet niewielkimi gestami, można czynić wiele dobra, o czym przekonaliśmy się wiele razy. A wdzięczność ludzi, którzy otrzymują dostęp do wody, jest nie do opisania. I porusza serce...

 

Za każdy Państwa gest APFOYO MATEK,  co w języku Aczoli znaczy: dziękujęmy!.

 

Zespół SORUDEO AFRICA

 

 

 

Daleka Uganda?

 

Uganda, zwana Perłą Afryki, to też kraj bliski polskiej historii - poprzez epizod losów ponad 7 tys. Sybiraków, w większości kobiet i dzieci, którzy po okresie "syberyjskiego piekła" znaleźli w Ugandzie swój "raj na ziemi". W latach 1942-1951, w osiedlach Koja nad Jeziorem Wiktorii i miejscowości Naybyeya, niedaleko Masindi znajdowały sie polskie osiedla (zdjęcia TUTAJ; a kilka historii o Polakach w Afryce do przeczytania tutaj: TUTAJ).

 

 

SORUDEO w Ugandzie

 

W 2011 roku w Kitgum na północy Ugandy, z inicjatywy ks. Davida Okullu, powstała mała, rolnicza grupa samopomocy pod nazwą „Stowarzyszenie Solidarności Rolników (SOFA)”, celem wyeliminowania problemu związanego z brakiem żywności. W 2015 roku SOFA została przekształcona na Organizację Solidarności dla Rozwoju Obszarów Wiejskich - SORUDEO - a cele i zakres działań zostały poszerzone. Objeły próby wyeliminowania głodu, ubóstwa i przemocy na obszarach wiejskich, zrównoważenie rolnictwa, edukacji, opieki zdrowotnej, rozwój obszarów wiejskich w zakresie społeczno-gospodarczym.

 

W Ugandzie SORUDEO  jest inicjatorem programów i projektów realizowanych wraz z lokalną społecznością i dla tychże społeczności. Poprawiają one jakość życia osób potrzebujących. Ich beneficjentami są rodziny w trudnej sytuacji, osoby niepełnosprawne, chorzy, sieroty, dzieci wymagające szczególnej opieki. SORUDEO udziela wsparcia w zakresie rolnictwa, edukacji, podstawowej opieki zdrowotnej dla lokalnych wspólnot, jak również wsparcia psychospołecznego dla kobiet, dzieci i rodzin w najbardziej niekorzystnych sytuacjach.

 

 

Tło, kontekst, obszary działania

 

Północna Uganda ucierpiała w ciągu 23 lat rebelii na tle politycznym (rebelia Bożej Armii Oporu). W rezultacie panuje tam wysoki poziom analfabetyzmu, głębokie ubóstwo, brak bezpieczeństwa żywnościowego, złe warunki sanitarne. Na wsiach wyzwaniem jest utrudniony dostęp do wody pitnej, w rodzinach - problem alkoholizmu oraz przemocy domowej. Choroby: HIV/AIDS, wirusowe zapalenie wątroby typu B, wysoka śmiertelność - zwłaszcza w przypadku kobiet i osieroconych dzieci.

 

Około 85% rodzin żyje w stanie ubóstwa i z trudem usiłuje zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe, takie jak żywność, lekarstwa, odzież.

 

Działania SORUDEO mają na celu poprawę jakości życia ubogich wiejskich społeczności, pomoc pokoleniu dotkniętemu wojną i dzieciom potrzebującym specjalnej opieki.

 

SORUDEO koncentruje się na pięciu głównych obszarach tematycznych działaniach w celu rozwoju obszarów wiejskich: rolnictwo, edukacja, opieka medyczna, ochrona środowiska i rozwój obszarów wiejskich w aspekcie społeczno-ekonomicznym.

 

 

 

 

FUNDACJA SORUDEO AFRICA

BANK PKO BP

Numer konta: 77 1020 2313 0000 3102 1064 2363

EU: PL 55 1020 2313 0000 3102 1064 2371

USD: PL 27 1020 2313 0000 3302 1064 2389

Szybki przelew: TUTAJ

 

 

 

menu
Instagram

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest SORUDEO AFRICA, siedziba: 40-085 Katowice, Mickiewicza 21.