Szkoła od serca, czyli odbudowujemy szkołę podstawową w Pabo na północy Ugandy

Odbudowujemy Szkołę Podstawową św. Pawła w Pabo na północu Ugandy - 3 bloki klasowe po 9 sal lekcyjnych, które zapewnią przestrzeń do kształcenia ponad 1200 dzieci. 

 

 

Pabo to wieś położona na północy Ugandy, w dystrykcie Amuru. Mieszkańcy tego regionu borykają się z wieloma skutkami trwającej 23 lata wojny w północnej Ugandzie (zakończonej w 2009 roku).

 

 

Szkoła służyć będzie edukacji dzieci zamieszkałych na terenie parafii Niepokalanego Serca Maryi Pabo w północnej Ugandzie. Projekt wesprze słaby system edukacji na obszarach wiejskich w północnej Ugandzie oraz zintegruje setki osób, w tym dzieci napływowych uchodźców z Sudanu Południowego.

 

 

Przewidziany okres prac - do grudnia 2022 r. Koszt przedsięwzięcia: 200 mln UGX/ok. 250 tys. PLN. Projekt realizujemy przy życzliwym wsparciu Sekratariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów.

 

POSŁUCHAJ ŚPIEWÓW Z PABO W JĘZYKU ACZOLI

 

 

 

Analfabetyzm, wysoki wskaźnik zachorowań na HIV/AIDS, złe warunki sanitarne, konflikty o ziemię, bezrobocie to tylko niektóre z nich. Liczne są ciąże nieletnich dziewcząt, ciągle zdarzają się przymusowe małżeństwa dzieci w wieku od 12 roku życia. Dzieci i młodzież często sięgają po środki odurzające. Sposobem na ograniczenie wielu z tych problemów jest edukacja najmłodszych mieszkańców wioski, aby mieli szansę na lepszą przyszłość.

 

 

Budynki szkolne na terenie parafii zostały wybudowane w czasie, gdy na terenie Pabo istniał obóz wewnętrznie przesiedlonej ludności Aczoli. W czasie wojny rebelianci wielokrotnie atakowali obóz, a pociski uderzały w ściany i dach budynku szkolnego. W wyniku ataków oraz słabej konstrukcji dach został całkowicie zerwany przez wiatr. Budynki mają zniszczone ściany i podłogi, nie ma drzwi ani okien. Ściany klas mają pęknięcia, w których gnieżdżą się węże i skorpiony.

 

 

Projekt zakłada naprawę i wyremontowanie trzech bloków klasowych po 9 sal lekcyjnych dla 1200 dzieci. Zatrudnienie w szkole znajdzie 22 nauczycieli. W budynku szkolnym odbywać się będą też spotkania katechetów, grup parafialnych, ruchów i stowarzyszeń. Aby zapewnić odpowiednie warunki sanitarne uczniom i pracownikom szkoły, odnowiony zostanie także blok latryn, a także zostanie zbudowany kolejny, z wentylacją. Klasy zostaną wyposażone (potrzeba 270 ławek), a teren szkoły ogrodzony.

 

Przekształcenie ruin budynku w klasy i doprowadzenie go do stanu używalności pozwoli na odciążenie przepełnionych klas w pobliskiej szkole, gdzie uczy się nawet do 200 uczniów w jednej klasie. Nowa szkoła nie tylko pozwoli na lepsze warunki nauki dla uczniów i większą motywację pracy dla nauczycieli, ale także wpłynie na zwiększenie zapisów dziewcząt do szkół.

 

Ugandyjskie dziewczęta, które podejmują edukację mają większe szanse na uniknięcie przymusowego małżeństwa i przedwczesnego macierzyństwa. Wierzymy, że uda nam się wspólnie pomóc dzieciom z Pabo!

 


 

Cele szczegółowe projektu

 

1. Naprawić i wyremontować 3 bloki klasowe po 9 sal lekcyjnych, które zapewnią przestrzeń do kształcenia ponad 1200 dzieci każdego roku.

2. Zakupić 270 ławek, aby zapewnić miejsca w salach lekcyjnych dla dzieci.

3. Wyremontować istniejący blok latryny i wybudować jedną wentylowaną, ulepszoną latrynę czterosegmentową, aby zapewnić odpowiednie warunki

sanitarne i higieniczne dzieciom i personelowi.

4. Postawić ogrodzenie z siatki drucianej wokół terenu szkoły, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom oraz chronić własność szkolną.

5. Stworzyć miejsca pracy dla nauczycieli.

 

Etapy projektu

 

 

Lokalizacja projektu

 

Szkoła podstawowa św. Pawła Pabo znajduje się w północnej Ugandzie, w dystrykcie Amuru, w hrabstwie Kilak North w Pabo. To miejsce wzdłuż drogi Gulu-Nimule, głównej drogi pomiędzy miastem Gulu a granicą z Republiką Sudanu Południowego w Nimule. Pabo znajduje się  40 kilometrów od miasta Gulu.

 

 

 

Rejon jest miejscem zamieszkałym również przez uchodźców z Sudanu Południowego. Miejsce co roku doświadcza zmian klimatycznych (pora deszczowa i sucha) skutkujących nieregularnymi opadami w porze deszczowej i pożarami podczas pogody suchej/gorącej.

 

 

Analiza sytuacji

 

Podczas wojny na północy Ugandy, prowadzonej przez Bożą Armię Oporu (LRA) w Ugandzie (1986 - 2009), Pabo (miejsce projektu) było miejscem jednego z największych i obozów dla osób wewnętrznie przesiedlonych (IDP camp) w północnej Ugandzie, z populacją ponad 67 000 w 2005 roku.

 

Obecnie Pabo liczy ponad 77 198 osób (według Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań Ugandy z 2014 r.).

 

Mieszkańcy Pabo borykają się z wieloma wyzwaniami życiowymi z powodu zakończonej w 2009, a trwającej 23 lata wojny w północnej Ugandzie.

W rejonie jest wysoki jest analfabetyzmu, zachorowań HIV/AIDS ze wszystkimi ich negatywnymi konsekwencjami, wysoki wskaźnik chorób psychicznych i urazów, konflikty o ziemię, bezrobocie, wysoki poziom frustracji, wzrasta wskażnik samobójstw.

 

Liczne są ciąże nieletnich dziewcząt, zdarzają się przymusowe małżeństwa dzieci w wieku od 12 roku życia. Dzieci i młodzież zażywają środki odurzające.

 

Z ekonomicznego punktu widzenia 90% lokalnej społeczności to rolnicy o niskich kwalifikacjach. Brak instytucji finansowych i kredytowych w okolicy. Niski poziom drobnego handlu: owocami, warzywami i innymi artykułami spożywczymi; wysoki poziom wycinki drzew i handlu węglem drzewnym, aby zdobyć trochę pieniędzy.

 

Działalność sektora państwowego jest niewystarczające w rejonie Pabo; kilka szkół o dużej populacji. W Pabo jest jeden ośrodek zdrowia  z ograniczonym dostępem do leków i personelu.

 

Jakość życia ludzi w Pabo i okolicach jest niska, większość ludzi jest biedna, pozbawiona miesięcznych dochodów. Wyzwaniem jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych, żywnościowych, dostęp do wody, odzieży, edukacji, zakwaterowania.

 

 

Krótki opis szkoły do remontu

 

Szkolne bloki zostały wybudowane, w czasie gdy na terenie Pabo istniał obóz dla uchodźców wewnętrznie przesiedlonych (IDP) w okresie rebelii Bożej Armii Oporu (1986-2009).

 

Budynki mają trzy bloki klasowe, z trzema salami lekcyjnymi w każdym bloku, co daje w sumie dziewięć sal lekcyjnych. Szkoła posiadała także latrynę, która jest obecnie zepsuta. W czasie wojny rebelianci wielokrotnie atakowali obóz IDP w Pabo, pociski uderzały w ściany i dach budynku szkolnego.

 

Stwierdzenie problemu

 

Dachy klas zerwane są przez wiatr: z trzech bloków klasowych po dziewięć klas wiatr zerwał dachy dwóch bloków klasowych po sześć sal lekcyjnych. Niestety, pozostałemu blokowi, składającemu się z trzech sal, grozi również zerwanie przez wiatr, ponieważ dach jest za stary i ma spróchniałe belki i żelazne blachy.  

 

Zniszczone ściany, podłogi, brak drzwi i okien sal lekcyjnych: Ściany klas mają pęknięcia, między którymi gnieżdżą się małe węże i skorpiony. Wiele razy znajdywano i zabijano małe węże i skorpiony w klasach i wokół nich. Podłogi mają pęknięcia i dziury. Drzwi i okna uległy zbutwieniu.

 

Brak ławek do siedzenia. Brak latryn dla dzieci i nauczycieli. Jest tylko jeden niszczejący blok latryny dwóch pomieszczeń. Jedna dla chłopców i jedna dla dziewczynek, ale to za mało dla dużej liczby dzieci w szkole.

 

Brak latryny dla nauczycieli. Nauczyciele udają się do głównej latryny przy parafii oddalonej ok. 300 metrów.

 

Brak ogrodzenia ochronnego dla szkoły: zwierzęta domowe, zwłaszcza świnie i kozy z pobliskich, wielokrotnie przychodziły na teren szkoły i zostawiały odchody

 

Rodzice mają trudności z płaceniem czesnego i przyczynianiem się do rozwoju szkoły. Z tego powodu szkoła nie została naprawiona i odnowiona, ponieważ rodzice i rząd są ograniczeni środkami, które mogą im pomóc.

 

Grupa docelowa projektu/beneficjenci

 

Ok. 1200 uczniów w wieku od 7 do 17 lat.

Ok. 20 nauczycieli w wieku do 65 lat.

Katechumeni przygotowujący się do pierwszej komunii św. i bierzmowania

 

Najważniejszą grupą docelową tego projektu są dzieci; są bezpośrednimi beneficjentami, którzy zostali wybrani do tego projektu ze względu na wysoki wskaźnik porzucania szkoły, wczesne ciąże i małżeństwa dziewczynek, słabe wyniki i zły stan zdrowia w docelowej szkole.

W  budynku szkolnym odbywać się będą spotkania katechetów, grup parafialnych, ruchów i stowarzyszeń.

 

 

Pilność projektu

 

Umożliwienie dzieciom wiejskim nabycia umiejętności czytania i pisania, liczenia, kreatywności, umiejętności komunikacyjnych oraz szkolenia i inicjowania katechumenów do pełni życia chrześcijańskiego poprzez katechezę

Edukacja jest kluczem do sukcesu w życiu i przyszłych możliwości dla dzieci z biednych rodzin. Edukacja podstawowa oświeca umysły i myślenie dzieci, przygotowuje je do dalszych studiów; pomaga im kształtować osobowość, dobre obyczaje i maniery.

Projekt zredukuje porzucanie szkoły  (nauki pod drzewami, z braku szkoły), powstrzyma przedwczesne ciąże i małżeństwa dziewczynek przebywających w domu bez edukacji, zmieni nastawienie dzieci i młodzieży wobec problemu zażywania środków odurzających.

 

Cele szczegółowe projektu

 

  1. Naprawić i wyremontować 3 bloki klasowe po 9 sal lekcyjnych, które zapewnią przyzwoitą przestrzeń do szkolenia i kształcenia ponad 1200 dzieci i katechumenów każdego roku.
  2. Zapewnienie 270 ławek, aby zapewnić przyzwoite miejsca w salach lekcyjnych i miejsca do pisania dla dzieci
  3. Wyremontować 1 istniejący blok latryny i zbudować 1 VIP (Wentylowana ulepszona latryna) o 4 pozycjach, aby zapewnić odpowiednie warunki sanitarne i higieniczne dzieciom, nauczycielom i personelowi
  4. Zbudować 459,1 metrów ogrodzenia z siatki drucianej z 3 bramami wokół terenu szkoły, aby zapewnić bezpieczeństwo i zaszczepić dyscyplinę dzieciom oraz chronić własność szkolną.
  5. Dać zatrudnienie dla 22 nauczycieli do szkoły

 

Wpływ projektu na lokalną społeczność

 

Lepsze stabilne, bezpieczne i komfortowe środowisko nauki dla dzieci i ich nauczycieli

Zwiększona liczba zapisów do szkół, zwłaszcza dziewcząt, w wyniku dostępności przestrzeni do nauki i szatni

Poprawiona wystarczająca przestrzeń do nauki w szkole

Lepsze wyniki w szkole

Większa motywacja nauczycieli szkolnych i katechistów w wyniku pracy w komfortowych warunkach nauki

Poprawa stanu zdrowia (sanitarnego i higienicznego) dzięki przyzwoitym środowisku nauki w szkole

Zwiększona liczba katechumenów, dzieci i młodzieży przystępujących do sakramentów i poprawa życia chrześcijańskiego.

 

Dla trwałości projektu, rodzice będą proszeni o uiszczenie niewielkiej kwoty opłat Stowarzyszenia Rodziców Nauczycieli (PTA), które zostaną przeznaczone na opłacenie nauczycieli oraz na utrzymanie i rozwój szkoły.

 

Zostanie to omówione z rodzicami i nauczycielami przy wsparciu osób technicznych z samorządu lokalnego na poziomie powiatu.

 

Ponadto Kościół katolicki, lokalna społeczność i interesariusze spotkają się, aby omówić niektóre strategie trwałości projektu, które mogą obejmować przyszłe lokalne pozyskiwanie funduszy, zwłaszcza podczas dorocznego walnego zgromadzenia rodziców (AGM).

 

Zapraszamy do wsparcia projektu!

 

>>>  <<<

FUNDACJA SORUDEO AFRICA

BANK PKO BP

Numer konta: 77 1020 2313 0000 3102 1064 2363

EU: PL 55 1020 2313 0000 3102 1064 2371

USD: PL 27 1020 2313 0000 3302 1064 2389

TYTUŁ: SZKOŁA

lub szybki przelew: TUTAJ

 

 

Galeria - stan budynków szkolnych przed remontem:

Darowizna

 

 

 

 

 

Płatności są realizowane przez CashBill S.A.

Realizując wpłatę akceptujesz regulamin

 

menu
Instagram

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest SORUDEO AFRICA, siedziba: 40-085 Katowice, Mickiewicza 21.