szkoła od serca

Odbudowa szkoły podstawowej w Pabo

W czerwcu 2022 r. rozpoczęliśmy odbudowę szkoły podstawowej w Pabo na północy Ugandy. Otwarcie szkoły nastąpiło 20 lutego 2023.

To 3 bloki klasowe po 9 sal lekcyjnych, które zapewnią przestrzeń do kształcenia ponad 1200 dzieci. Projekt uzyskał nieocenione wsparcie Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów i dobroczyńców z Sercańskiej Rodziny Misyjnej.

Na uroczystości otwarcia szkoły zebrała się społeczność Pabo z licznie zgromadzonymi uczniami. Poświęcenia budynków szkolnych dokonał arcybiskup archidiecezji Gulu, do której należy Pabo, abp John Baptist Odama.

To historyczny dzień, kiedy otwieramy tutejszą szkołę. Chciałbym podziękować Polakom za hojność która wypływa z wiary i miłości do Boga oraz ludzi. Tej wiary Polaków uczyłem się od Jana Pawła II, kiedy w 1993 roku odwiedził Ugandę. I tą miłość do ludzi widziałem w tym papieżu. A teraz ludzie z Polski podarowali nam szkołę – mówił biskup.

Abp Odama wskazał, że szkoła „to podstawa rozwoju i przyszłość dla ugandyjskich dzieci”, zachęcając do kontynuowania relacji, jakie tworzą się poprzez dzieła pomocy.

Zobacz relację z otwarcia szkoły

Od ruiny do szkoły

Szkoła podstawowa św. Pawła Pabo znajduje się w północnej Ugandzie, w dystrykcie Amuru, w hrabstwie Kilak North w Pabo. To miejsce wzdłuż drogi Gulu – Nimule, głównej drogi pomiędzy miastem Gulu a granicą z Republiką Sudanu Południowego w Nimule. Pabo znajduje się  40 kilometrów od miasta Gulu.

Budynki szkolne na terenie parafii zostały wybudowane w czasie, gdy na terenie Pabo istniał obóz wewnętrznie przesiedlonej ludności Aczoli (więcej w książce: Krew Aczoli. Dziesięć lat po zapomianej wojnie na północy Ugandy)

W czasie wojny (1986 – 2006) rebelianci wielokrotnie atakowali obóz, a pociski uderzały w ściany i dach budynku szkolnego. W wyniku ataków oraz słabej konstrukcji dach został całkowicie zerwany przez wiatr. Zniszczeniu uległy ściany i podłogi, nie było drzwi ani okien. W pęknięciach ścian zagnieździły się się węże i skorpiony.

Projekt objął odbudowę trzech bloków klasowych po 9 sal lekcyjnych dla 1200 dzieci. Zatrudnienie w szkole znajdzie 22 nauczycieli. Aby zapewnić odpowiednie warunki sanitarne uczniom i pracownikom szkoły, wybudowany został także nowy blok latryn.

Analiza sytuacji

Podczas wojny na północy Ugandy, prowadzonej przez Bożą Armię Oporu (LRA) w Ugandzie (1986 – 2009), Pabo (miejsce projektu) było miejscem jednego z największych i obozów dla osób wewnętrznie przesiedlonych (IDP camp) w północnej Ugandzie, z populacją ponad 67 000 w 2005 roku.

Obecnie Pabo liczy ponad 77 198 osób (według Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań Ugandy z 2014 r.).

Mieszkańcy Pabo borykają się z wieloma wyzwaniami życiowymi z powodu zakończonej w 2009, a trwającej 23 lata wojny w północnej Ugandzie.

W rejonie jest wysoki jest analfabetyzmu, zachorowań HIV/AIDS ze wszystkimi ich negatywnymi konsekwencjami, wysoki wskaźnik chorób psychicznych i urazów, konflikty o ziemię, bezrobocie, wysoki poziom frustracji, wzrasta wskażnik samobójstw.

Liczne są ciąże nieletnich dziewcząt, zdarzają się przymusowe małżeństwa dzieci w wieku od 12 roku życia. Dzieci i młodzież zażywają środki odurzające.

Z ekonomicznego punktu widzenia 90% lokalnej społeczności to rolnicy o niskich kwalifikacjach. Brak instytucji finansowych i kredytowych w okolicy. Niski poziom drobnego handlu: owocami, warzywami i innymi artykułami spożywczymi; wysoki poziom wycinki drzew i handlu węglem drzewnym, aby zdobyć trochę pieniędzy.

Działalność sektora państwowego jest niewystarczające w rejonie Pabo; kilka szkół o dużej populacji. W Pabo jest jeden ośrodek zdrowia  z ograniczonym dostępem do leków i personelu.

Jakość życia ludzi w Pabo i okolicach jest niska, większość ludzi jest biedna, pozbawiona miesięcznych dochodów. Wyzwaniem jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych, żywnościowych, dostęp do wody, odzieży, edukacji, zakwaterowania.

Grupa docelowa projektu/beneficjenci

Ok. 1200 uczniów w wieku od 7 do 17 lat.

Ok. 20 nauczycieli w wieku do 65 lat.

Katechumeni przygotowujący się do pierwszej komunii św. i bierzmowania

Najważniejszą grupą docelową tego projektu są dzieci; ze względu na wysoki wskaźnik porzucania szkoły, wczesne ciąże i małżeństwa dziewczynek.

W  budynku szkolnym odbywać się będą też spotkania katechetów, grup parafialnych, ruchów i stowarzyszeń.

Mały Gość Niedzielny

Szkoła od serca

Tu jest wciąż sporo ludzi, którzy nie potrafią ani pisać, ani czytać. Młodzi ludzie, nawet dzieci często sięgają po środki odurzające. Edukacja, nauka, szkoła są dla nich szansą.

Budżet

Rachunek do wpłat w PLN: 
77 1020 2313 0000 3102 1064 2363

Rachunek do wpłat w USD: 
PL 27 1020 2313 0000 3302 1064 2389
SWIFT: BPKOPLPW