latodore

Data odwiertu: maj 2018
Dystrykt: Amuru
Liczba mieszkańców: ok. 2 tys.

Przeczytaj

Studnia św. Stanisława Kostki dla Ugandy

Jesienią gościliśmy w naszej katedrze ks. Davida Okullu z diecezji Gulu, z którym ustaliliśmy, że nowa studnia zostanie wykopana na terenie jego diecezji i będzie nosiła imię św. Stanisława Kostki.


Rachunek do wpłat w PLN: 
77 1020 2313 0000 3102 1064 2363

Rachunek do wpłat w USD: 
PL 27 1020 2313 0000 3302 1064 2389
SWIFT: BPKOPLPW