weź mnie pod skrzydła

wesprzyj edukacją dzieci w Tanzanii

Weź mnie pod skrzydła 

Projekt wychodzi naprzeciw problemowi utrudnionego dostępu do edukacji i potrzeb dzieci z najbiedniejszych rodzin oraz sierot z krajów Afryki Wschodniej.

Projekt można wesprzeć przelewem na konto naszej fundacji/nr dla projektu: PKO BP 06 1020 2313 0000 3502 1076 2658 z dopiskiem: SKRZYDŁA


Podczas pracy misyjnej nie da się przejść obojętnie obok często tragicznych historii napotkanych dzieci i ich rodzin.

„Wzięcie pod skrzydła” dziecka objętego projektem pozwala na zapewnienie mu edukacji oraz w niektórych przypadkach dachu nad głową (szkoły z internatem) oraz zakup przyborów szkolnych, środków higieny osobistej czy mundurków.

Pomysł na stworzenie tego dzieła zrodził się podczas pobytu wolontariuszek Fundacji AfricaMed (Fundacja zakończyła działalność w 2021 r., obecnie funkcjonuje jako społeczność AfricaMed; SORUDEO AFRICA kontynuuje projekt) we wspieranym przez nich szpitalu w Tanzanii.

Dziewczyny poznały wtedy czwórkę osieroconych dzieci. Matka zmarła przy porodzie najmłodszego z rodzeństwa. Ojciec niedługo potem na nowotwór. A wujek, który przejął później opiekę nad dziećmi po miesiącu na malarię.

Trójka dzieci mieszkała całkowicie sama w wiosce, w której położony był szpital. Samotnie w chatce bez dostępu do prądu, wody i często bez jedzenia. Czwarty chłopiec mieszkał w oddalonym o kilkaset kilometrów od domu sierocińcu.

Swoje rodzeństwo poznał dopiero, gdy starsza trójka dzieci wraz z wolontariuszkami udała się do niego samochodem

W chwili obecnej dzięki projektowi Fundacji i wsparciu darczyńców cała czwórka mieszka razem w szkole z internatem, a my chcemy kontynuować to dobro, aby mogli dalej żyć, mieszkać i uczyć się w godnych warunkach.

Takich historii jest wiele, to tylko przykład dlaczego warto wesprzeć „Weź mnie pod skrzydła” i wziąć pod opiekę potrzebujące dziecko.

Co zrobić, aby „wziąć pod skrzydła” dziecko?

Kontakt mailowy na adres: skrzydla@sorudeoafrica.org lub telefoniczny z koordynatorem projektu. Jest nim Joanna Janisz – Hezron.

Przesłanie formularza (do pobrania) w formie elektronicznej na adres: skrzydla@sorudeoafrica.org lub drogą pocztową na adres fundacji SORUDEO AFRICA.

Opieka na dzieckiem „wziętym pod skrzydła” jest imienna, a zdeklarowany okres nie może być krótszy niż rok

Wpłat można dokonywać w systemie: raz na miesiąc, raz na kwartał lub raz na rok

Istnieje możliwość objęcia dziecka opieką bezimienną – o dowolnej kwocie bez deklaracji czasowej (w tym wypadku korespondencja z dzieckiem nie jest możliwa).

Po otrzymaniu drogą mailową zdjęcia i informacji o dziecku od koordynatora projektu, dokonywanie  na konto fundacji SORUDEO AFRICA.

W przypadku rezygnacji z opieki prosimy o krótką informację z wyprzedzeniem czasowym, abyśmy mieli czas na znalezienie nowych opiekunów.

A gdy już „wezmę pod skrzydła” dziecko?

Istnieje możliwość pisania do dzieci listów lub kartek pocztowych w języku angielskim. Każdy darczyńca otrzyma potwierdzenie wpłat na dziecko za poprzedni rok pod koniec roku kalendarzowego. Projekt „Weź mnie pod skrzydła” funkcjonuje na chwilę obecną w Tanzanii.

FUNDACJA SORUDEO AFRICA
Numer konta: 
06 1020 2313 0000 3502 1076 2658

USD: 
PL 27 1020 2313 0000 3302 1064 2389
TYTUŁ: SKRZYDŁA