Licząca prawie 50 mln mieszkańców Uganda to jedno z najmłodszych społeczeństw świata. Średnia wieku wynosi 21 lat, a ponad 45 proc. populacji to dzieci do 14. roku życia.

Ograniczony dostęp do opieki medycznej i brak kwalifikacji przy przyjmowaniu porodów domowych sprawiają, że matki i niemowlęta są tu znacznie narażone na ryzyko powikłań i śmierci okołoporodowej, którym można zapobiec. Dlatego wraz z polskimi franciszkanami w Ugandzie chcemy wybudować szkołę dla położnych. Powstanie ona przy misyjnym szpitalu w Kakooge, w diecezji Kasana-Luwero.


Uganda to najmłodsze społeczeństwo w Afryce. Statystycznie na jedna kobietę przypada ponad sześcioro dzieci. Widzimy ogromną potrzebę kształcenia położnych i pielęgniarek. Chcielibyśmy aby nasz szpital w Kakooge stał się takim centrum, gdzie nie tylko będziemy mogli pomóc kobietom, które chcą urodzić w naszym szpitalu, ale również kształcić przyszłe pielęgniarki i położne. Prosimy o Waszą modlitwę o wsparcie.

o. Wojciech Ulman
przełożony franciszkanów w Ugandzie.

Wsparcie projektu:
Fundacja SORUDEO Africa

Nr konta: 04 1020 2313 0000 3102 1111 4321
(z dopiskiem: Szkoła Uganda)

Szpital w Kakooge

Szpital został wybudowany przez franciszkanów na terenie pierwszej franciszkańskiej misji w Ugandzie. Obecnie w planach jest wybudowanie szkoły dla położnych przy szpitalu.