||

Nowa studnia powstała w Lakongera

Budowa studni na północy Ugandy od początku jest jednym z priorytetów naszych działań, z uwagi na specyficzne wyzwania i warunki panujące w tej części kraju. Budowa studni umożliwia dostęp do bezpiecznej i zdrowej wody, co jest kluczowe dla podstawowych potrzeb życiowych i zdrowia społeczności.

Odwiert we wsi Lakongera trwał od 1 do 4 grudnia. Do wody dostaliśmy się na głębokości 101 metrów.

Wsie Lakongera i Laditoywee i Bongo pii odwiedziliśmy w grudniu 2022 r. oraz w lutym br. w odpowiedzi na prośby lokalnych wspólnot, które zwróciły się do naszej fundacji SORUDEO, przedstawiając swoją trudną sytuację z dostępem do wody.

  • Wieś: Lakongera
  • Dystrykt: Kitgum
  • Parafia (jednostka administracyjna): Kiteny
  • Powiat podrzędny: Orom
  • Liczba mieszkańców: ok. 2200 osób

Dotychczas woda w Lakongera czerpana była z ujścia takiego jak na poniższych zdjęciach:

Budowa studni głębinowych to:

Poprawa sytuacji zdrowotnej
Lokalne społeczności na północy Ugandy nadal borykają się z brakiem dostępu do czystej wody pitnej. Budowa studni jest zatem kluczowym środkiem zapewnienia mieszkańcom dostępu do bezpiecznej wody, co przyczynia się do poprawy zdrowia i warunków życia. Zanieczyszczona woda jest bowiem przyczyną chorób przenoszonych drogą wodną, takich jak biegunki, cholera czy inne infekcje, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych i śmierci

Poprawa warunków sanitarnych
Dostęp do czystej wody to nie tylko zapewnienie wody do spożycia, ale też krok ku poprawie warunków sanitarnych, ułatwienie troski o higienę osobista. Budowa studni umożliwia utrzymanie lepszych warunków higienicznych, co przeciwdziała rozprzestrzenianiu się chorób.

Wsparcie dla rolnictwa
Woda jest niezbędna do rolnictwa. Północna Uganda to obszar, gdzie rolnictwo stanowi najważniejsze źródło utrzymania. Studnie wspomagają zatem lokalne społeczności, poprzez dostarczanie wody do nawadniania upraw, co przyczynia się do poprawy plonów i zabezpieczenia źródeł utrzymania.

Ułatwienie codziennego życia
Na północy Ugandy ciężar zaopatrywania w wodę, spoczywa na kobietach i dziewczętach, które często muszą pokonywać duże odległości, aby zdobyć wodę. Budowa studni zmniejsza konieczność wędrowania na dalekie dystanse, co ułatwia codzienne życie. Zamiast pokonywać duże odległości, by zdobyć wodę, ludzie mogą skorzystać z lokalnego źródła.

Zabezpieczenie na czas suszy
Północna Uganda to również obszar, który często doświadcza suszy i niedoboru wody, zwłaszcza w okresach suchych. Budowa studni, stanowi zatem zabezpieczenie w źródło wody, nawet w trudnych warunkach klimatycznych.

Zmniejszenie konfliktów o wodę
W warunkach ograniczonego dostępu do wody, społeczności mogą wchodzić w konflikty o zasoby. Dostęp do studni może pomóc w łagodzeniu tych konfliktów, umożliwiając równy dostęp do wspólnego źródła wody.

Budowa studni ma zatem znaczący wpływ na poprawę jakości życia, zdrowia i perspektyw rozwojowych lokalnych społeczności.


Doceniam działania SORUDEO Africa dla budowy studni w północnej Ugandzie. Modlę się o szerszą współpracę z osobami i organizacjami w niesieniu pomocy potrzebującym.”.

— John Baptist Odama, arcybiskup Gulu

Uganda

Pomóż podarować czystą wodę.

Udostępnij

Podobne artykuły