Aktualne projekty

Fundacja SORUDEO AFRICA z siedzibą w Katowicach, powstała z inicjatywy przyjaciół od lat zaangażowanych w projekty pomocowe w krajach Afryki Wschodniej.

 

Nasze działania to przede wszystkim budowa studni głębinowych, pomoc w dostępie do edukacji dzieci, promocja higieny i ochrony zdrowia, akywizacja zawodowa kobiet, szkolenia lokalnych grup farmerskich.

 

Poprzez lokalną SORUDEO jesteśmy obecni w północnej części Ugandy, zamieszkałej przez grupę etniczną Aczoli. To rejon, który wiele wycierpiał w ciągu trwającej 23 lata rebelii Bożej Armii Oporu. Skutki tego zakończonego ponad dekadę temu konfliktu - powojenna trauma i skraje ubóstwo - naznaczają lokalną społeczność do dziś.

 

Ludzie doświadczyli niewyrażalnych okrucieństw, dzieci były uprowadzane i zmuszane do walki, dziewczęta i kobiety wykorzystywano, wiele osób zostało trwale okaleczonych.

 

 

 

W rejonie panuje wysoki poziom analfabetyzmu, głębokie ubóstwo, złe warunki sanitarne, utrudniony dostęp do wody. Około 85% rodzin z trudem usiłuje zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do współnych działań pomocowych. Nawet niewielkimi gestami, można czynić wiele dobra, o czym przekonaliśmy się wiele razy. A wdzięczność ludzi, którzy otrzymują dostęp do wody, jest nie do opisania. I porusza serce...

 

Za każdy Państwa gest APFOYO MATEK co w języku aczoli znaczy: dziękujemy!.

 

 

 

 

 

 

O tym, czego wtedy doświadczyli, opowiadali otwarcie...

W ich słowach, barwie głosu, wyrazie oczu, emocjach jakie towarzyszyły, rysował się obraz minionej wojny i jej skutków. Żywy, niezatarty. Przeszłość splatała się z dniem dzisiejszym. Serdeczność prostych, wspólnych chwil - z ciężarem tego, co przeszli. Spisywanie ich historii stało się wzajemnym poznawaniem. Słuchanie - wyrazem empatii. Życzliwie powtarzane, na każdym kroku, apfoyo - wdzięcznością. Fundacja - praktyczną odpowiedzią na wspólne Spotkania...

Krzysztof Błażyca I założyciel i prezes SORUDEO AFRICA

 

 

 

 

 

Trauma, ubóstwo i przemoc, jakiej ludzie doświadczyli

w czasie wojny, naznaczają ich codzienność. Staramy się zachęcać do działania, aby pomóc w wychodzeniu z tego kręgu biedy i przemocy. Czynimy to przez edukację, opiekę zdrowotną, inicjatywy farmerskie. Jednym z przekleństw północy Ugandy są choroby. Dur brzuszny, wirusowe zapalenie wątroby, HIV. Jest cholera. Dotyka mężczyzn i kobiet, ale kobiety są bardziej narażone. Tu jest wysoki wskaźnik umieralności. I wiele sierot. Więcej niż w innej części Ugandy...

David Okullu I założyciel SORUDEO UGANDA

 

GIPOKO PYER NGWEN     
przysłowie Aczoli: przyjaciele dzielą się białą mrówką

ZNACZENIE: ważne są małe gesty  dobroci

 

pokochajcie Afrykę

                                       kard. Charles Lavigerie

 

 

 

 

Instagram

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest SORUDEO AFRICA, siedziba: 40-085 Katowice, Mickiewicza 21.